Jump to content
ZDOBĄDŹ HAJS NA STEAM! NOWY KONKURS! ×
AKCJA REKLAMOWA - REKLAMUJ I WYGRYWAJ ×
 • Treść wyszukiwania
  Search In
  • More options...
  Find results that contain...
  Find results in...
 • Sign Up
Wkrótce logowanie za pomocą nazwy wyświetlanej zostanie wyłączone. Prosimy o logowanie się za pomocą adresu e-mail.

[TRUDNE TEMATY] #4 Miłość

Difficult Topics
Luvv

Recommended Posts

MILO.png.b9312c114be68a496db6a85b75b27b40.png

Co to jest miłość?

Miłość to najpiękniejsze uczucie, relacja międzyludzka, więź. W życiu każdego człowieka występuje ta relacja. Miłość może być rodzicielska, braterska, przyjacielska, siostrzana, czy też taką, która łączy ludzi w pary małżeńskie. Miłość jest dla każdego! Jest ona wtedy, gdy rozumiecie się nawet bez słowa! Miłość czy to w zdrowiu czy w chorobie.. Miłość trzeba pielęgnować jak kwiat, by nie uschła.. :D 

 

Etapy miłości

1. Zakochiwanie się - motyle w brzuchu, początki narastającego uczucia między dwojgiem ludzi. Widzimy drugą osobę bez jakichkolwiek wad, nawet jeśli są myślimy, że przeminą

2. Związek -  stały związek.. wspólne mieszkanie, małżeństwo, narodziny i wychowywanie dzieci. Czujemy się kochani i bezpieczni..

3. Rozczarowanie - przychodzą wątpliwości,  przemyślenia dotyczące Waszego związku. Wiele par decyduje się na rozstanie, a inne utykają niedopasowaniu. Nasz życiowy stres, praca, prowadzą do nieporozumień i napięcia w związku. Zaczynają się momenty kryzysowe i cisza w związku. Brak porozumienia, rozmowy, wsparcia. 

4. Budowanie trwałego związku - kochając, akceptujemy różnice, wszelkie drobiazgi. Kochamy za całokształt, doceniamy wspólne chwile. Podczas rozwoju relacji, możemy nauczyć się bardzo wiele. Każdy jest człowiekiem – niedoskonałym, ale pragnącym miłości.

5. Siła miłości - rozumiemy, że związek jest pełen wad i trudności, które musimy pokonywać.. Potrafimy przetrwać nawet największy kryzys..

 

Miłość od pierwszego wejrzenia - fazy z książki „Psychologia Miłości” Bogdana Wojciszke.

1. Partnerzy spotykają się częściej, na dłużej, w coraz bardziej różnorodnych sytuacjach.

2. W przypadku rozdzielenia usiłują znowu być razem, co dostarcza im satysfakcji, jeśli się powiedzie.

3. „Otwierają się” przed sobą nawzajem – wyjawiają tajemnice. Łączą ich też intymne kontakty fizyczne.

4. Stają się mniej zahamowani i bardziej skłonni do dzielenia się uczuciami pozytywnymi i negatywnymi, do wzajemnego pochwalania się i ganienia.

5. Rozwijają swój własny system porozumiewania się i doskonalą jego używanie.

6. Narasta ich zdolność do zauważania i przewidywania punktu widzenia partnera.

7. Zaczynają wzajemnie synchronizować swoje cele i postępowanie oraz wykształcają trwałe scenariusze wzajemnych kontaktów.

8. Zwiększają wysiłek wkładany w związek, podwyższając w ten sposób jego ważność we własnej „przestrzeni życiowej”.

9. Coraz silniej odczuwają, że ich indywidualny interes jest nieodłączny od istnienia i jakości łączącego ich związku.

10. Narasta ich wzajemne lubienie się, zaufanie i miłość.

11. Zaczynają uważać swój związek za niemożliwy do zastąpienia, a przynajmniej za niepowtarzalny.

12. Coraz częściej i silniej występują jako para (a nie dwie jednostki) w relacjach z innymi ludźmi.

 

,,Miłość od pierwszego wejrzenia" ~ Wisława Szymborska

Obo­je są prze­ko­na­ni,
że po­łą­czy­ło ich uczu­cie na­głe.
Pięk­na jest taka pew­ność,
ale nie­pew­ność jest pięk­niej­sza.

Są­dzą, że sko­ro nie
zna­li się wcze­śniej,
nic mie­dy nimi ni­g­dy się nie dzia­ło.
A co na to uli­ce, scho­dy, ko­ry­ta­rze,
na któ­rych mo­gli się od daw­na mi­jać?

Chcia­ła­bym ich za­py­tać,
czy nie pa­mię­ta­ją -
może w drzwiach ob­ro­to­wych
kie­dyś twa­rzą w twarz?
ja­kieś ,,prze­pra­sza­m'' w ści­sku?
głos ,,po­mył­ka­'' w słu­chaw­ce?
- ale znam ich od­po­wiedź.
Nie, nie pa­mię­ta­ją.

Bar­dzo by ich zdzi­wi­ło,
że od dłuż­sze­go już cza­su
ba­wił się nimi przy­pa­dek.

Jesz­cze nie cał­kiem go­tów
za­mie­nić się dla nich w los,
zbli­żał ich i od­da­lał,
za­bie­gał im dro­gę
i tłu­miąc chi­chot
od­ska­ki­wał w bok.

Były zna­ki, sy­gna­ły,
cóż z tego, że nie­czy­tel­ne.
Może trzy lata temu
albo w ze­szły wto­rek
pe­wien li­stek prze­fru­nął
z ra­mie­nia na ra­mię?
Było coś zgu­bio­ne­go i pod­nie­sio­ne­go.
Kto wie, czy już nie pił­ka
w za­ro­ślach dzie­ciń­stwa?

Były klam­ki i dzwon­ki,
na któ­rych za­wcza­su
do­tyk kładł się na do­tyk.
Wa­liz­ki obok sie­bie w prze­cho­wal­ni.
Był może pew­nej nocy jed­na­ko­wy sen,
na­tych­miast po zbu­dze­niu za­ma­za­ny.

Każ­dy prze­cież po­czą­tek
to tyl­ko ciąg dal­szy,
a księ­ga zda­rzeń
za­wsze otwar­ta w po­ło­wie.

 

Jak dbać o miłość?

Miłość musisz upiększać szczerością, przyjaźnią, szacunkiem. Musisz o nią walczyć, nie poddawać się. Życie stawia nam wiele przeszkód na naszej drodze, jednak to nie może nam przeszkodzić w niczym! Zwalczaj przeszkody. Nie możemy pozwolić na to, by nasze życie stało się monotonne. Musimy działać tak, żeby w życiu było co jakiś czas coś nowego. Musimy pamiętać też o dobrej zabawie. Pamiętajmy o tym, że są ludzie, których można zranić bardzo łatwo, nawet jednym słowem. Nie ma dokładnej recepty na miłość, sami musimy zrozumieć jak mamy działać.

 

Miłość w literaturze..

 

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

 

 - A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy?

 - Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.

 

Alan Alexander Milne, Kubuś Puchatek

 

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska, Nic dwa razy

 

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

 

Miłość w filmach..

 

 Love, Rosie. 

 

Zanim się pojawiłeś

 

 

Narodziny gwiazdy

 

Miłość w muzyce..

 

R. City, Adam Levine - Locked Away

,,If I got locked away

And we lost it all today

Tell me honestly would you still love me the same?"

 

 

John Legend - All of Me

,,‘Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections"

 

Paulla - Od Dziś

,,A teraz kiedy jesteś przy mnie blisko
Nie musze martwic się

Bo dzięki Tobie wiem, ze mam już wszystko
W dwóch słowach kocham Cię"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania do was:

1. Jak byś zdefiniował/a miłość?

2. Czy czujesz się kochany/a?

3. Kiedy zaczyna się miłość?

4. Czy jest coś co może zniszczyć miłość?

 

źrodła; klik klik klik klik 

 • I love this! 3
Link to post
Link to comment
Share on other sites

Świetny artykuł i poruszyłaś bardzo piękny temat! :classic_love:

 

1. Dla mnie miłość to wzajemne troszczenie się o siebie i dbanie o drugą połówkę 

2  Tak.

3. Zaczyna się zazwyczaj wtedy, gdy poznajemy nową osobę i zaczyna przyciągać nas swoim wyglądem a następnie charakterem. Czujemy wtedy tzw. "motylki w brzuchu".

4. Tak, zdrada oraz brak pielęgnowania miłości.

 • I love this! 1
Link to post
Link to comment
Share on other sites

 • Luvv locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.