Jump to content
ZDOBĄDŹ HAJS NA STEAM! NOWY KONKURS! ×
AKCJA REKLAMOWA - REKLAMUJ I WYGRYWAJ ×
SZYBKA REKRUTACJA NA ADMINA 1.6 ! ×
FREE VIP DD2 1.6 ×
Wkrótce logowanie za pomocą nazwy wyświetlanej zostanie wyłączone. Prosimy o logowanie się za pomocą adresu e-mail.

Guidelines

§1. Zasady ogólne

 1. Udział w forum jest dobrowolny i bezpłatny. Wejście, dokonanie wpisu czy rejestracja na niniejszym forum traktowane jest jako zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie treści w nim zawartych.
 2. Dokonując rejestracji na forum wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Administracji forum materiałów reklamowych na podany podczas rejestracji adres mailowy. Niniejsza zgoda dotyczy również możliwości wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 3. Za treści publikowane na forum odpowiadają ich autorzy. W przypadku naruszenia norm prawnych, obyczajowych i etycznych Administracja forum, nie jest w żaden sposób stroną do której można kierować jakiekolwiek roszczenia i zarzuty.
 4. Administracja forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi użytkowników. ich modyfikowania a nawet do ich usunięcia w przypadku złamania niniejszego regulaminu.

 

§2. Postanowienia ogólne forum

 1. Zabrania się publikowania na forum treści o charakterze propagujących nienawiść, rasizm, faszyzm, idee komunizmu, jak również treści o charakterze naruszające obowiązujące prawo.
 2. Zabrania się publikowania treści ogólnie uważanych za obraźliwe, w tym naruszające godność i poszanowanie człowieka w zakresie jego poglądów i uczuć religijnych.
 3. Zabranie się publikowania treści naruszających prawo polskie i międzynarodowe, w tym również praw autorskich i im pokrewnych.
 4. Zabronione jest publikowanie danych osobowych oraz kontaktowych, a także ujawnianie korespondencji prywatnej. Jeśli chcesz wysłać dane wrażliwe innemu użytkownikowi forum creativve.pro skorzystaj z wiadomości prywatnej.

 5. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami, jest to nieczytelne. W elektronicznej formie przekazu duże litery oznaczają krzyk.

 6. Pisz zawsze na temat. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście.

 7. Staraj się dodawać merytoryczne i sensowne wypowiedzi. Unikaj odpowiedzi typu „super”, „zgadzam się” itp.

 8. Szanujmy swój język. Na forum staramy się pisać poprawną polszczyzną unikając przy tym wulgaryzmów. (za ich nagminne używanie dajemy ostrzeżenia)
 9. Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych względem forum w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Wątki niezgodne z tematyką danego forum zostaną przeniesione bezpośrednio do odpowiedniego, bądź całkowicie usunięte.
 11. Treść danego tematu powinna świadczyć o jego zawartości. 
 12. Odświeżanie własnych tematów (z braku np. odpowiedzi) dozwolone jest dopiero po upływie 24 godzin.
 13. Każdy użytkownik ma prawo do utworzenia jednego konta użytkownika. Każde kolejne konto będzie traktowane jako "multikonto" i niezwłocznie banowane permanentnie.

 

§3. Kary

 1. Administracja zastrzega sobie. że za łamanie zasad określonych w powyższym regulaminie użytkownik może zostać ukarany ostrzeżeniem, czasowym banem, lub dożywotnim banem i usunięciem konta. (w zależności od wagi wykroczenia)
 2. Każdy użytkownik ma prawo do sprawdzenia ilość nałożonych mu ostrzeżeń w swoim profilu oraz ich treści.
 3. W przypadku rażącego naruszenia w/w regulaminu forum, użytkownik może zostać zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 

§4. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. W pozostałym zakresie, nie objętym w/w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy RODO.
 2. Regulamin jak i wszelkie późniejsze jego zmiany wchodzą w życie w chwili jego opublikowania. Obowiązującą jest wersja regulaminu z zawsze jego najświeższą wersją łącznie z ewentualnymi załącznikami i aneksami.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie. Użytkownicy forum zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu podczas logowania na własne konto i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji forum w przypadku odrzucenia nowego regulaminu.
 4. Kwestie, które nie zostały uregulowane w w/w regulaminie zostaną rozpatrywane indywidualne przez Administrację forum.

 

Regulamin forum creativve.pro wchodzi w życie z dniem 14 listopad 2020 rok.

Wszystkie aktualizacje regulaminu będą przedstawiane poniżej.

 

creativve.pro © 2020

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.